Säännöt ja ehdot

VARAUS- JA MAKSUEHDOT

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä.
Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut laskun.
Mikäli vuokrauksen ajankohtaan varauspäivästä on vain muutama päivä, voidaan sopia käteismaksusta.
Jos varauksen maksaminen laiminlyödään, voidaan varaus perua siitä erikseen ilmoittamatta.

Mökkiä ei luovuteta alle 18-vuotiaille.
Mökkiä saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu vuodepaikkamääränä, eli 6 henkilöä.
Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo. 14.00 lähtöpäivään klo. 12.00 ellei muutoin ole sovittu.
Vuokraan kuuluu käyttöoikeus vuokrattavaan kohteeseen ja niiden varusteisiin sekä pihapiiriin.
Mökissä on valmiina astiat, kalusteet, tyynyt ja peitteet. Asiakas huolehtii liinavaatteista ja pyyheliinoista.
Polttopuut, sähkö ja vesi sisältyvät vuokraan.
Vuoteissa on käytettävä aina lakanoita ja tyynynpäällisiä, myös makuupussissa nukuttaessa.
Mikäli alueen mökeissä on muitakin vuokralaisia hiljaisuus on klo 23.00.
Tämän jälkeen tulee käytöksellään huomioida muiden majoittujien mahdollisuus nukkua yönsä hyvin.

Avaimen kadottamisesta tai mökin lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset on vuokraajan korvattava.

SIIVOUS

Asiakas vastaa mökin, saunan ja niiden pihapiirin siisteydestä vuokra-aikana ja luovuttaa ne siivottuna. Siivouksen voi myös tilata ennakkoon mökkivarausta tehdessä.
Mikäli siivousta ei vuokra-ajan päätyttyä ole suoritettu tai on suoritettu puutteellisesti, peritään siivousmaksu, minimissään 100 €.

Siivouksessa mökki jätettävä moitteettomaan kuntoon kaikilta osin. Tupakointi on kielletty kaikissa mökkien sisätiloissa. Mikäli mökissä on kuitenkin tupakoitu laskutetaan todelliset siivouskulut asiakkaalta. Kustannukset koostuvat mm. tekstiilien pesuista, seinien ja pintojen pesuista ja mahdollisesti seuraavien asiakkaiden varauksien peruutuksista.

Asuntovaunun, -auton tai teltan käytöstä on ilmoitettava etukäteen varausta tehtäessä.

Lemmikkieläinten tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä.

VAHINKOJEN KORVAUKSET JA YLIVOIMAINEN ESTE

Asiakas on velvollinen korvaamaan mökille tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot.
Emme vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne), joka ei ole johtunut meistä, ja jonka seurauksia emme kohtuudella voinut estää.
Emme myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä tai eläimistä. 

VALITUKSET

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua varauksen aikana numeroon 040-7665064. Mikäli asia ei tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä.
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on saapunut. Mikäli asiakas osoittaa luotettavasti, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan. Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu ja toimitusmaksu seuraavasti:   
– Mikäli asiakas peruu varauksen viimeistään 30vrk ennen majoituksen alkamista, veloitetaan peruutuskulut 30€/varaus
    * Myöhemmin kuin 30 vrk, mutta viimeistään 21 vrk ennen majoituksen alkua, veloitetaan peruutuskulut 30€/varaus.
    * Myöhemmin kuin 21 vrk mutta viimeistään 7vrk ennen majoituksen alkua veloitetaan puolet vuokrasta.
    * Myöhemmin kuin 7 vrk ennen majoituksen alkua eikä majoituskohdetta saada uudelleen vuokratuksi, veloitetaan koko varauksen arvo.
    
Jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on selvitettävä luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli asiakas muuttaa varausta (lomamökkiä tai loman ajankohtaa), on meillä oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 30 €.

 
OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN

Varaamme oikeuden oikaista  hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä.
Meillä on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittuja hintoja.